Γιώργος Σαραντάρης

             

            Ο ποιητής και η εποχή του 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΙΗΤΕΣ

 

Δὲν εἴμαστε ποιητὲς σημαίνει φεύγουμε 
Σημαίνει ἐγκαταλείπουμε τὸν ἀγῶνα 
Παρατᾶμε τὴ χαρὰ στοὺς ἀνίδεους 
Τὶς γυναῖκες στὰ φιλιὰ τοῦ ἀνέμου 
Καὶ στὴ σκόνη τοῦ καιροῦ 
Σημαίνει πὼς φοβούμαστε 
Καὶ ἡ ζωή μᾶς ἔγινε ξένη 
Ὁ θάνατος βραχνὰς